De nieuwe NOW-regeling, hoe werkt dat?

De nieuwe NOW-regeling, hoe werkt dat?

Door de corona crisis heeft iedereen het zwaarder en lastiger gekregen. Vooral ook bedrijven die in zwaar weer verkeren en minder geld verdienen dan ze nodig hebben. Hierdoor verwachten veel werkgevers een verlies in omzet. Zodat er niet te veel mensen op straat komen te staan en om werkgevers in deze tijd tegemoet te komen, biedt UWV de tijdelijke “noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid” (NOW) regeling aan bij een omzetverlies van ten minste 20% voor bedrijven. Deze nieuwe regeling is gemaakt in plaats van de WW-regeling (de werktijdverkorting). Wanneer een werkgever hulp nodig heeft bij de sociale zekerheid en begeleiding van werknemers, kunnen ze gemakkelijk contact opnemen met HCS. Daarnaast kan HCS ook makkelijk en snel antwoord geven op al je vragen over de NOW. Er is ook een rekentool gemaakt, deze NOW-rekentool is makkelijk in gebruik en dan kan je eenvoudig berekenen of je bedrijf in aanmerking komt voor de NOW-regeling, en hoe hoog het voorschot is dat verwacht kan worden.

Wat is de NOW-regeling?

De NOW heeft als doel om in tijden van zware terugval in de omzet van ten minste 20% voor werkgevers mogelijk te maken om hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat er sprake was van deze terugval. Werkgevers kunnen op grond van de NOW een subsidie hiervoor ontvangen. Hiermee komen zij de betaling voor de werknemers tegemoet die in dienst zijn bij de werkgever. Dit zijn werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever. Voor deze regeling kunnen ook uitzend- en payrollbureaus zich aanmelden, voor zover zij hun uitzendkrachten in dienst houden.

Als je als werkgever uiteindelijk in aanmerking komt voor de NOW-regeling, kan je deze aanvragen via UWV. Binnen 4 weken hoor je dan van de UWV of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de NOW, hoe hoog de subsidie gaat zijn en wanneer je dit ontvangt. De tegemoetkoming kan voor minstens 3 maanden worden aangevraagd, als uiteindelijk blijkt dat nog langer nodig is, kan dit worden verlengd met nog eens drie maanden.